Prace konserwacyjne

Dnia 29 września pomiędzy godziną 11 a 17, pomiędzy GUM w Warszawie, a CBK w Borowcu pod Poznaniem będą wykonywane prace konserwacyjne. Podczas prac połączenie między tymi instytucjami będzie nieaktywne.

Projekt OPTIME na TERENA NETWORKING CONFERENCE 2015

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji TNC 2015 w Porto. W ramach prezentacji pokazano plakat z osiagnięciami projektu a także lokalne repozytorium czasu i częstotliwości składające się z urządzeń partnerów projektu: lokalnego i zdalnego modułu przygotowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa, zegar atomowy dostarczony przez Obserwatorium Astrogeodynamiczne z Borowca oraz multiplekser zbudowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Projekt OPTIME na konferencji EFTF 2015

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji EFTF 2015 w Denver. Partnerzy projektu pokazali plakat "OPTIME - the system grows - a new 330 km line" na sesji plakatowej oraz przygotowali artukuł o tym samym tytule. Plakat skupiał się na nowej 330 km linii łączącej laboratorium UTC(AOS) w Borowcu z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej KL FAMO w Toruniu.

OPTIME będzie obecny na sesji plakatowej na konferencji EFTF 2015

OPTIME będzie prezentował plakat na konferencji EFTF 2015 w Denver. Przedstawi nową 330 km linię pomiędzy Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borowcu, a Krajowym Laboratrium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu.

OPTIME - system rozrasta się - nowa 330 km linia

Projekt OPTIME uruchomił drugą linię przeznaczoną do dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości. Łączy ona Obserwatorium Astrogeodynamiczne (CBK) w Borowcu z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu. W chwili obecnej łączna długość systemu dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości w Polsce przekracza 750 km.

OPTIME na konferencji Third International VLBI Technology Workshop w Groningen/Dwingeloo

Projekt OPTIME został zaprezentowany na plakacie podczas konferencji Third International VLBI Technology Workshop w Groningen/Dwingeloo w Holandii w czasie 10-13 listopada 2014. Poster przedstawiał ogólne informacje o projekcie, a także szczegółowo opisywał metodę transmisji sygnałów czasu i częstotliwości zaproponowaną przez kolegów z AGH.

OPTIME zastał zaprezentowany na konferencji OFTA 2014

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji OFTA 2014. Artykuł "Towards the distribution network of time and frequency" związany z prezentacją jest dostępny na SPIE Digital Library.

OPTIME będzie prezentowany na sesji plakatowej na konferencji EFTF 2014

Abstrakt "Optime - Time and Frequency Dissemination System Based on Fiber Optical Network - Local Repository Project" został zaakceptowany na konferencję Europejskiego Forum Czasu i Częstotliwości (European Time & Frequency Forum - EFTF), która odbędzie się w Neuchatel, Szwajcaria w dniach 23-26 czerwca 2014. Projekt będzie prezentowany na sesji plakatowej.

Zakończono prace konserwacyjne

Zakończyły się prace związane z utrzymaniem łącza pomiędzy GUM w Warszawie a AOS w Borowców pod Poznaniem. Połączenie działa stabilnie.

Prace konserwacyjne

Z powodu prac konserwacyjnych prowadzonych na połączeniu światłowodowym pomiędzy GUM w Warszawie oraz AOS w Borowcu pod Poznaniem w ciągu najbliższych dni połączenie może działąć niestabilnie.

Syndicate content