OPTIME zastał zaprezentowany na konferencji OFTA 2014

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji OFTA 2014. Artykuł "Towards the distribution network of time and frequency" związany z prezentacją jest dostępny na SPIE Digital Library.