Prace konserwacyjne

Dnia 29 września pomiędzy godziną 11 a 17, pomiędzy GUM w Warszawie, a CBK w Borowcu pod Poznaniem będą wykonywane prace konserwacyjne. Podczas prac połączenie między tymi instytucjami będzie nieaktywne.