Projekt OPTIME na konferencji EFTF 2015

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji EFTF 2015 w Denver. Partnerzy projektu pokazali plakat "OPTIME - the system grows - a new 330 km line" na sesji plakatowej oraz przygotowali artukuł o tym samym tytule. Plakat skupiał się na nowej 330 km linii łączącej laboratorium UTC(AOS) w Borowcu z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej KL FAMO w Toruniu.