Pomiary

Pomiary w czasie rzeczywistym prowadzone na łączu  UTC(AOS) - UTC(PL) [Borowiec koło Poznania - Warszawa, odległość 420 km]

Oś y - nanoseconds 
Oś x - UTC time