Projekt OPTIME na TERENA NETWORKING CONFERENCE 2015

Projekt OPTIME został zaprezentowany na konferencji TNC 2015 w Porto. W ramach prezentacji pokazano plakat z osiagnięciami projektu a także lokalne repozytorium czasu i częstotliwości składające się z urządzeń partnerów projektu: lokalnego i zdalnego modułu przygotowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa, zegar atomowy dostarczony przez Obserwatorium Astrogeodynamiczne z Borowca oraz multiplekser zbudowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Ponadto lokalne repozytorium było wyposażone w licznik wielokanałowy dostarczony przez Wojskową Akademię Techniczną z Warszawy oraz odbiornik TTS-4 firmy Piktime.
Dodatkowo pan Wojbor Bogacki wygłosił prezentację pod tytułem "Virtual Atomic Clocks “to the desk” – OPTIME project" w sesji "Strengthening the Network".