OPTIME - system rozrasta się - nowa 330 km linia

Projekt OPTIME uruchomił drugą linię przeznaczoną do dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości. Łączy ona Obserwatorium Astrogeodynamiczne (CBK) w Borowcu z Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) w Toruniu. W chwili obecnej łączna długość systemu dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości w Polsce przekracza 750 km.