Ogólne informacje o projekcie

Projekt OPTIME stawia sobie za cel opracowanie architektury i wdrożenie usługi dystrybucji ultra-precyzyjnej skali czasu i wzorcowych sygnałów częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych.

Obecnie wyniki badań w wielu dziedzinach nauki ściśle zależą od precyzyjnych pomiarów czasu i częstotliwości. Należy wymienić tutaj zagadnienia związane z radioastronomią, fizyką cząstek elementarnych, optyką laserową, nawigacją, czy systemy militarne. Obecne rozwiązania pomiaru czasu nie zapewniają wystarczającej precyzji.

Projekt OPTIME proponuje rozwiązanie, które pozwoli użytkownikom otrzymać ultraprecyzyjną skalę czasu i częstotliwości, oraz organizację systemu ich powiązań z laboratoriami generującymi międzynarodowe atomowe skale czasu, do których muszą być odnoszone skale generowane lokalnie.

Wynikiem prac będzie kompletny system dystrybucji czasu i częstotliwości do użytkowników końcowych sieci PIONIER oraz TPSA, o dokładności kilka rzędów większej niż oferują obecnie dostępne metody.

OPTIME:  

  • Akronim Projektu: Optime
  • Nazwa projektu: Dystrubucja wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości w optycznych sieciach telekomunikacyjnych. 
  • Data startu: 1/12/2012
  • Czas trwania: 36 miesięcy